1. Τί  είναι πραγματικά η δυσλεξία;

2. Η ανατομία και τα στάδια ανάπτυξης μίας

μαθησιακής ανικανότητας .

3. Μέθοδοι ελέγχου, ανακάλυψης και απότρεψης

λανθασμένης αντίληψης.

4. Τί  είναι o προσανατολισμός Davis®; Εξήγηση

και πρακτική εξάσκηση.

5. Ανάλυση και εγκαθίδρυση πραγματικής

θέλησης.

6. Η διόρθωση της αντίληψης και η διόρθωση

της δυσλεξίας.

7. Η κυριαρχία στην αντίληψη και η κυριαρχία

στα σύμβολα Davis®.

8. Η μερική και η πλήρης διόρθωση και εξάλειψη της δυσλεξίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Με το σεμινάριο αυτό μπορείτε να κατανοήσετε σε βάθος, και θεωρητικά και πρακτικά, την μέθοδο Davis®,  έτσι ώστε να αποκτήσετε σιγουριά στην εφαρμογή της.


Συγχρόνως, το σεμινάριο αυτό αποτελεί και το πρώτο βήμα της εκπαίδευσης που οδηγεί στο  ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Davis®.
Το επόμενο σεμινάριο  Davis®

στην  Αθήνα

θα ανακοινωθεί

προσεχώς.

Για περαιτέρω πληροφορίες

είμαστε στην διάθεσή σας: ------>

Για περισσότερες  πληροφορίες απευθυνείτε

στον  Κύριο Ιωάννη Τζιβανάκη.Εισαγωγικό Σεμινάριο Διόρθωσης Δυσλεξίας Davis®

© 2007-2013 Ιωάννης Τζιβανάκης